Termini

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti tikkunsidra għall-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fl-Akkord b’respett lejn l-Użu tal-Websajt. L-Akkord huwa l-akkord sħiħ u biss li għandek bejn inti u l-Software b’respett lejn l-Użu tal-Websajt u jwaqqaf il-muniti kollha ta’akkordi, rappreżentazzjonijiet, garanziji u// jew kuxjenzi xierqa b’respett lejn il-Websajt. Nistgħu nibdew l-Akkord mħatabar minn żmien għal żmien, b’respett tal-kunsens partikolari tiegħek, mingħajr avviż speċifiku tiegħek. L-Akkord l-aktar riċenti se jiġi mpostat fuq il-Websajt, u għandek tressaq l-Akkord qabel tuża l-Websajt. Bil-użu kontinwu tiegħek tal-Websajt u// jew tal-ħidma, inti hawnhekk taqbel bi kollha l-termini u l-kundizzjonijiet fl-Akkord li għandhom effett f’dan il-ħin. Għaldaqstant, għandek titlindja f’din il-paġna regolarment għal aġġornamenti u// jew bidliet.

TREBJIET

Is-Sit e s-Servizzi huma disponibbli biss lill-individwi li jistgħu jidħlu fkontratti legali skont il-liġi li japplikaw. Is-Sit u s-Servizzi ma humiex msemmija għall-użu minn individwi taħt it-tlettax (18) sena. Jekk int taħt it-tlettax (18) sena, m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa lill-Sit u/jew s-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Vendor

Per mezz ta’ sottomissjonijiet ta’ ordni ta’ xiri applicablei, tista’ tindika, jew tipprova, prodotti u/o servizzi speċifiċi mill-websajt. Il-prodotti u/o servizzi imfissra fil-websajt jistgħu jkollhom deskrijzzjonijiet li huma pprovduti direttament minn in-nuqqasijiet jew distribyuturi tal-Produttur Terz Parti ta’ dawn il-prodotti. TheSoftware ma jirrapreżenta jew jammetti li l-deskrijzzjonijiet ta’ dawn l-oġġetti huma veri jew kompluti. Tifhem u tħallas u tqis illi ma TheSoftware mhix responsabbli jew akkuntabbli bilmod xiex għal l-impossibilità tiegħek li tindika prodotti u/o servizzi mill-websajt jew għal xi l-ħtieġa mal-bejjiegħ tal-prodott, iddistributur, u l-konsumaturi tal-utent finali. Tifhem u tħallas u tqis illi TheSoftware ma jkunx responsabbli lejk jew lil xi terza parti għal ebda dmir fir-rigward ta’ xi tal-prodotti u/o servizzi offruti mill-websajt.

COMPETIZZJONIJET

Mis-soltu, TheSoftware joffri riżultati promozzjonali u premji oħrajn permezz ta’ Competizzjonijet. Billi tinkludi informazzjoni vera u korretta fil-kunnessjoni tal-formola ta’ reġistrazzjoni tal-Competizzjoni rilevanti, u tistimja lill-Kondizzjonijiet Uffiċjali tal-Kompetizzjoni rilevanti, tista’ tidħol għal opportunità biex tirbaħ il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Competizzjoni. Biex tidħol fis-Competizzjonijet meħuda fil-Website, għandek kollox timplimenta l-formola ta’ daħla rilevanti. Int tikkonforma li tipprovdi Data ta’ Reġistrazzjoni għall-Kompetizzjoni vera, korretta, attwali u kompluta. TheSoftware għandu l-ħarsa li jirrikjuta kwalunkwe Data ta’ Reġistrazzjoni għall-Kompetizzjoni fejn jintemm li, fid-diskrezzjoni soġġetta u esklussiva ta ‘TheSoftware, li: (i) int qed tapparti mill-parti mix-xierqa tal-Akkord; u / jew (ii) il-Data ta’ Reġistrazzjoni għall-Kompetizzjoni li pprovajt hija inkompluta, fradulenta, duplikat jew inkonsċjenti. TheSoftware tista ‘tibdel il-kriterji tad-Data ta’ Reġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, f’diskrezzjoni esklussiva tiegħu.

TIĦDIB TAL-LIĊENZA

As a user of the Website, you are granted a non-exclusive, non-transferable, revocable and limited license to access and use the Website, Content and associated material in accordance with the Agreement. TheSoftware may terminate this license at any time for any reason. You may use the Website and Content on one computer for your own personal, non-commercial use. No part of the Website, Content, Contests and/or Services may be reproduced in any form or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical. You may not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, disassemble, reverse engineer or transfer the Website, Content, Contests and/or Services or any portion thereof. TheSoftware reserves any rights not explicitly granted in the Agreement. You may not use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Website. You may not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on TheSoftware’s infrastructure. Your right to use the Website, Content, Contests and/or Services is not transferable.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

I contenuti, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai Contenuti, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (compresi, ma non limitati, ai diritti di proprietà intellettuale) applicabili. La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, dei Contenuti, dei Concorsi e/o dei Servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai Contenuti, dai Concorsi e/o dai Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su alcun contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato sul o tramite il Sito Web, i Contenuti, i Concorsi e/o i Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web o tramite i Servizi da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i relativi grafici, icone e nomi di servizio, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi che compaiono sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto espressamente applicabile del proprietario è strettamente vietato.

HYPERLINKING FIL-WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/JIRREFERENZJAW IL-WEBSITE-GĦALIEX PROIBITI

Mhux permess mingħajr awtorizzazzjoni espressa minn TheSoftware biex wieħed ixandar il-Website jew parti minnhom (inklużi, iżda mhux esklussivament, logotipi, marki tal-prodott, branding jew materjali protetti b’copyright) fil-website jew post ta ‘web tagħhom għal xi raġuni. Aktar minn hekk, il-Website ma jistax jinqara ‘uwreferenzi l-Uniform Resource Locator (URL) tal-Website f’xandar medi kommerciali jew mhux kommerciali b’ebda permess preċedenti, esplicitu u skrit tal-Software huwa strettament f’nieqes. Inti b’mod speċifiku tħallil il-Website taħdem biex nehhi jew tikkontrolla, bħal applikabbli, xi kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk inti tħoss li ser tkun responsabbli għal kull dġajna ssossjaw assossjata magħha.

TMINDIR, TĦASSIR U MODIFIKAZZJONI

Inħarsu d-dritt fil-ħsieb tagħna li neditaw u/jew nieqfu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut oħra li jidħlu fis-Sit Web.

DISCLAIMER GĦAL HARM CAUSED B’DOWNLOADS

Il-viżitaturi jagħtu download ta’ informazzjoni mill-websajt b’riskju tagħhom stess. TheSoftware ma jagħti l-ebda garanzija li dawn il-download huma ħielsa minn kodijiet korrottorji tal-kompjuter inklużi, iżda mhux limitati, virusi u worms.

INDENNIZZU

T’intesa li=jindennizzja u llumolexborba InstituteSoftware, kull waħda mill- ġenituri tiegħu, taħtijiet u fil-moħħ kull waħed mill-membri rispettivi, uffiċjali, diretturi, impjegati, għodda,co-branders u / jew partners ieħor, kanċerġati u bla maħsba minn kull kawża u ż-ż-*-en hu. Adattament tal-Avganija peress u/the Text: Umami Asia organisasi; iżda bid-dirett issa li jiġi aħna nqabil, biex tarmi u tagħmil-proviżjonijiet dawn wara tagħlim bis-sera pereżempju: (a) l-użu tiegħek tal-Website, servizzi, kontenut u / jew d-dehra f’ kontest kwalunkwe ma dak lit-tieni individwu u / jew entità. Il-proviżjonijiet ta ‘ dan il-feralkollha permezz tal-Indenizzazzjoni, madwar InstituteSoftware, kull waħda mill- ġenituri tiegħu, taħtijiet u / jew affiljati rispettivi tiegħu, uffiċjali, diretturi, membri, impjegati, azzjonisti,licenziatari, fornituri u / jew avukati tiegħu. Kull waħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jaqsmu u jinfurzaw dawn il-proviżjonijiet direttament fuqek minn ratielabilità tiegħu.

WEBSITES TA’ PARTIJIET TERZI

Is-sit Web jista’ jipprovdi linji għal sitjiet tal-internet terzi jiġifieri, iżda mhux esklussivament, dawk posseduti u operati minn Provvedituri Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandux kontroll fuq dawn is-sitjiet tal-internet terzi u/o riżorsi, int hemm tendi u taqbel li TheSoftware ma hiex responsabbli għad-disponibbiltà ta’ dawn is-sitjiet tal-internet terzi u/o riżorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jappoġġa xejn u mhix responsabbli jew liġi u kundizzjonijiet, politika ta’ privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-sitjiet tal-internet terzi, jew għal xi danni u/jew telfien li jinġibu magħhom.

POLITIKA TAD-DWAR LI JKUN PRIVAT / INFORMAZZJON TAL-VIĻĠATUR

L-użu tal-websajt, u kemm il-kummenti, ir-reati, l-informazzjoni, id-Dettalji tal-riġistrazzjoni u/jew il-materiali li tissottometti permezz tal-websajt jew f’assosjazzjoni mal-websajt, hija suġġett għal Politika ta’ Privatezza tagħna. Inħarsu d-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-websajt u kull informazzjoni identifikabbli personalment oħra li toffrilek, skont il-kundizzjonijiet tal-Politika ta’ Privatezza tagħna. Biex tara l-Politika tagħna ta’ Privatezza, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kwalunkwe tentattiva mill-individwu, mingħajr ma huwa klijent ta’ TheSoftware, biex jindirizza, jinfarka, ibbilanar, jivandalizza u/m jew ixxennex b’kwalunkwe mod l-operazzjoni tal-Websajt, hi infermar tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se tsegwi b’mod dili tagħmeż u ta’ kull rimedju dwar dan kontra kwalunkwe individwu jew entità li tkun tatfendida mill-ġdid u permezz tal-liġi u l-gustizzja fil-mod bl-aħjar chej.