Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen şart ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın tek ve tam anlaşmasıdır ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, beyanları, garanti ve/veya anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı istediğimiz zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz ve size özel bir bildirimde bulunmaksızın. En son Anlaşma Web sitesine gönderilecektir ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web sitesini ve/veya Hizmetleri sürekli kullanarak, bu zaman diliminde geçerli olan Anlaşma şartlarına uymanızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeleri ve/veya değişiklikleri takip etmek için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web sitesi ve Hizmetler, ilgili yasa uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilen bireylere yöneliktir. Web sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünlere ve/veya hizmetlere sahip olabilir veya bunları elde etme girişiminde bulunabilirsiniz. Web sitesindeki ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, söz konusu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmemektedir. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anladığınızı ve kabul ettiğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir talepten sorumlu olmayacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Arada bir, TheSoftware Yarışmalar yoluyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgileri sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için ilgili kayıt formunu tam olarak doldurmanız gerekmektedir. Doğru, kesin, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, aşağıdaki durumlarda Yarışma Kayıt Verilerinizi reddetme hakkına sahiptir: (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olarak belirlenir. TheSoftware, kayıt verileri kriterlerini tek taraflı takdirinde her zaman değiştirebilir.

LİSANS VERGİSİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, anlaşmaya uygun olarak Web sitesi, İçerik ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir bölümü hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde birleştirilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, parçalayamaz, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklar. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanamazsınız. TheSoftware’nin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyük bir yük yükleyen herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

TİCARİ HAKLAR

İçerik, düzenlenme, grafikler, tasarım, derleme, Manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyet de dahil olmak üzere) hakları altında korunmaktadır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Malzemenin Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve/veya Hizmetlerden otomatik araçlarla veya başka herhangi bir yöntemle sistematik olarak alınması veya kazınması, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla yazılı izin alınmaksızın yasaktır. Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve/veya Hizmetlerden görüntülenen hiçbir içeriğin, belgenin, yazılımın, hizmetin veya diğer materyalin sizin mülkiyet haklarını kazandırmazsınız. Bilgi veya malzemenin Web sitesine veya Hizmetler tarafından TheSoftware tarafından yayınlanması, böyle bir bilgi ve/veya malzemeye sahip olunan herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’in ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygun sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINKLEME, ORTAK MARKA KULLANMA, “FRAMING” VE/VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERME YASAKLANMIŞTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse web sitesine veya bu siteye ait kısımlara (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkıyla korunan materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web mekanına hyperlinkler yapamaz. Ayrıca, TheSoftware’in önceden, açıkça ve yazılı izni olmaksızın Web sitesini “framing” yapmak ve/veya Web sitesinin Tüm Birleşik Kaynak Bulucusu Bağlantısı (“URL”)’ni ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada referans vermek kesinlikle yasaktır. Özellikle, bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya durdurmak için Web sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, bununla ilişkili her türlü zarardan sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tamamen takdir yetkimizle düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN ORTAYA ÇIKAN ZARAR İÇİN HÜKÜMLER

Ziyaretçiler, bilgileri kendi riskleriyle Web sitesinden indirir. Yazılım, bu gibi indirmelerin virüs ve solucan gibi bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğuna dair herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware, ebeveynlerinin, yan kuruluşlarının ve ilgili üyelerinin, yöneticilerinin, direktörlerinin, çalışanlarının, acentelerinin, ortaklarının ve/veya diğer iş ortaklarının her biri için tazminat talebi, masraflar (makul avukat ücretleri dahil), zararlar, dava masrafları, talepler ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın tarafından yapılan ve/veya ortaya çıkan her türlü hüküm gereği, Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılmanız nedeniyle veya bunların çiğnenmesiyle veya başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarının ihlali ile ilgili korunmaktır. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware için, ebeveynlerinin, yan kuruluşlarının ve/veya ilişkili şirketlerinin, yöneticilerinin, direktörlerinin, üyelerinin, çalışanlarının, acentelerinin, pay sahiplerinin, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının yararına olacaktır. Bu bireylerin ve kuruluşların her biri bu hükümleri kendi adına doğrudan size karşı ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Web Sitesi, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler dahil, başka İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu sitelere yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü şahıs web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığından, burada TheSoftware’nin söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin ve/veya kaynakların müsaitliği hakkında sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardaki ya da bu kaynaklardan erişilebilen herhangi bir şartlar ve koşullar, gizlilik politikaları, içerik, reklamlar, hizmetler, ürünler ve/veya diğer materyalleri desteklemez ve/veya sorumlu değildir veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesiyle ilişkili olarak veya Web sitesiyle ilişkili olarak sunduğunuz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, gizlilik politikamız gereğince değerlendirilir. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan diğer kişisel bilgileri gizlilik politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayın.

Herhangi bir bireyin, TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın, Web sitesinin işleyişine zarar verme, yok etme, oynamaya çalışma, tahrip etme ve/veya başka şekilde müdahale etme girişimi, ceza ve medeni hukuka aykırıdır ve TheSoftware, bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasaların ve adaletin izin verdiği en geniş çerçevede her türlü çözümü titizlikle takip edecektir.