Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du när som helst avanmäla dig längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de standarder och villkor under vilka Programvaran skyddar integriteten hos informationen som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingspraxis och hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in sin CV för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, exempelvis när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall ges du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller ej. Programvaran förbehåller sig rätten att i sitt eget gottfinnande skicka ut bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. I brist på instruktioner från dig kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagets, Programvarans auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteproducenter som har förhållanden till Programvaran och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti för intäkter. Intäktsmöjligheterna är helt beroende av personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och ansträngningen som läggs ned. Vi hävdar inte detta som ett sätt att bli rik snabbt, och du borde heller inte se det som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om den internetadress som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta platserna på programvaran. Programvaran samlar in denna information för att fastställa kundservice och webbplatsbehov. Vi gör detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarutjänsterna). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din Webbplatshostade mjukvaras webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig miljö, inklusive på något anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen som The Software kan erbjuda dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den miljön. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software-webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte har någon koppling till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du eventuellt avslöjar på de här platserna och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de webbplatser som du besöker.

D. Undantag och Begränsningar:

Trots det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar mjukvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till mjukvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egendomsrättigheter. För de begränsade syften att uppnå sådant samarbete och åtgärder kan mjukvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan mjukvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla lagar, regler eller myndighetsförfrågningar; om sådan utlämning är nödvändig eller lämplig för att driva mjukvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för mjukvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av sina intressen i mjukvaran och mjukvaran och andra webbplatser som ägs av företaget, reserverar mjukvaran sig rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till mjukvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster, samtycker till att vara mjukvarans efterträdare vad gäller underhåll och skydd av den information som samlas in och hanteras av mjukvaran och samtycker till skyldigheterna i denna policyförklaring.