Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v Pogodbi, glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sočasne pogodbe, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Po lastni presoji si lahko kadar koli spremenimo Pogodbo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša Pogodba bo objavljena na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani jo morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje in določila, navedena v Pogodbi, ki veljajo v tistem trenutku. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletno mesto in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletno mesto in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst let (18). Če ste mlajši od osemnajst let (18), nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnjevanjem ustreznih naročilnic za nakup lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazane na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretje osebe. Program ne predstavlja ali ne zagotavlja, da so opisi teh predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da program ni odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem ali končnimi uporabniki izdelka. Razumete in se strinjate, da program ne bo odgovoren vam ali tretji osebi za noben zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko Tekmovanj. Z zagotovitvijo pravih in natančnih informacij v povezavi z ustreznim obrazcem za registracijo Tekmovanja in z izpolnjevanjem uradnih pravil tekmovanja, ki se uporabljajo za vsako tekmovanje, lahko sodelujete in imate možnost osvojiti promocijske nagrade, ki se ponujajo preko posameznih tekmovanj. Za sodelovanje v tekmovanju prikazanem na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, ažurne in popolne Podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti Podatke za registracijo tekmovanja, če se ugotovi, da: (i) ste kršili kateri koli del Pogodbe ali (ii) so Podatki za registracijo tekmovanja, ki ste jih zagotovili, nepopolni, prevarantski, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli, po lastni presoji, spremeni kriterije za registracijo podatkov.

DODELANA LICENCA

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, ne prenosljiva, začasna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko kadarkoli iz kakršnegakoli razloga prekine to licenco. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate samo na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključevati v noben informacijski sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, preoblikovati ali prenesti spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerikoli njen del. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za vmešavanje ali poskus vmešavanja v pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi nalagal nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

PRAVICE IN LASTNINA

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestava, magnetna pretvorba, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kopiranje, ponovno razširjanje, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali katero koli drugo obliko vzorčenja ali izvlečenja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate pravic lastništva za nobeno vsebino, dokument, programsko opremo, storitev ali druge materiale, ki jih gledate na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi kakršnih koli pravic do takih informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Prepovedana je uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustreznega lastnika.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOUPRAVLJANJE, »OKVIRJANJE« IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če je izrecno pooblaščeno s strani podjetja TheSoftware, nihče ne sme hiperpovezovati na spletno stran ali njene dele (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, promocijo ali avtorsko zaščiteno gradivo) na njihovo spletno mesto ali spletno prizorišče iz kateregakoli razloga. Prav tako je strogo prepovedano »okvirjanje« spletne strani in/ali sklicevanje na enotni identifikator vira (URL) spletne strani v katerikoli komercialni ali nekomercialni medijski vsebini brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Izrecno se strinjate, da boste s spletno stranjo sodelovali pri odstranjevanju ali prenehanju takšne vsebine ali dejavnosti, če je to ustrezno. Soglašate, da ste v celoti odgovorni za morebitno povzročeno škodo.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da v lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo kateri koli dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se pojavi na spletni strani.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČA PRENOS DATOTEK

Obiskovalci na lastno odgovornost prenašajo informacije iz spletne strani. Programska oprema ne zagotavlja, da so ti prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

NADOMESTILO

Strinjate se, da boste TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-znamk in/ali drugih partnerjev, varovali pred vsemi zahtevki, stroški (vključno s razumnimi odvetniškimi honorarji), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki jih vlagajo tretje osebe zaradi oziroma izhajajo iz: (a) vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali sodelovanja v katerem koli tekmovanju; (b) kršitve sporazuma s strani vas; in/ali (c) kršitve pravic druge fizične osebe in/ali pravne osebe. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnicam in/ali povezanim družbam, ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjem, licencencem, dobaviteljem in/ali odvetnikom. Vsaka fizična oseba in pravna oseba ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvaja v svojem imenu.

TUJA SPLETNA MESTA

Spletna stran lahko ponudi povezave ali vas napoti na druga spletna mesta in/ali vire na internetu, vključno, vendar ne omejeno, tista, ki jih lastnikujejo in upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi tretjimi spletnimi mesti in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takih tretjih spletnih mest in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovarja za nobene pogoje in določila, pravilnike o zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na ali na voljo iz takih tretjih spletnih mest ali virov ali za izgube in/ali škode, ki nastanejo od tam.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, podatkov o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete prek spletne strani ali v povezavi z njo, je podvržena naši izjavi o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki jih posredujete, v skladu s pogoji naše izjave o zasebnosti. Za ogled izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus katerekoli osebe, ne glede na to, ali je uporabnik TheSoftware ali ne, da poškoduje, uniči, poseže v, vandalizira in/ali kako drugače posega v delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo skrbno zasledoval vse potrebne ukrepe v zvezi s tem proti vsaki kršitelju, ne glede na to, ali gre za posameznika ali entiteto, do največje možne mere, ki jo dovoljujeta zakon in pravičnost.