Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo ‘Pokračovať’ nám udeľujete povolenie posielať vám e-maily týkajúce sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, vždy sa môžete odhlásiť kedykoľvek na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia oznámuje štandardy a podmienky, na základe ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti internet, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia oznámuje naše postupy získavania informácií a spôsoby, akými môžu vaše informácie byť použité. Táto politika sa môže časom meniť, preto prosím, pravidelne sa vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobné údaje:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len v prípade, ak tieto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú k službám, otvárajú lístky pre podporu zákazníkov, poskytujú informácie z životopisu pre možnosti zamestnania alebo nám posielajú e-mailové správy. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú od vás poskytnutie informácií, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete platobnú kartu na platbu za služby, odošlete svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. V väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať, či chcete, alebo nechcete, aby softvér The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér The Software si vyhradzuje právo v súlade s vlastným uvážením poslať vám biliety a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru The Software. Ak od vás nedostaneme žiadne pokyny, softvér The Software môže používať informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktách ponúkaných rodinou firiem The Software, autorizovanými agentmi softvéru The Software a ďalšími poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má softvér The Software vzťah a ktorých ponuky by vás mohli zaujímať.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou ziskov. Potenciálny zisk závisí úplne od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a snahu vynaloženú do toho. Neprechádzame to ako „získate bohatstvo schema“ a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Nehosobne údaje (obecné informácie):

Všeobecne systém automaticky zbiera niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalia identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívených webových stránkach systému. Tieto informácie zbiera systém na obmedzený účel stanovenia zákazníckej služby a potrieb webovej stránky. Dosahujeme to pomocou určitých technológií, vrátane “cookies” (technológie, ktorá môže slúžiť na poskytovanie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách systému). Systém nekombinuje informácie zozbierané týmto spôsobom s žiadnymi osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete cookie a môžete ju odmietnuť.

C. Vaša softvérovo hostovaná webová stránka, server, nástenky, fórum, tretie strany stránky:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste vrátane akejkoľvek nástenky, chatovej miestnosti alebo webových stránok, ktoré The Software pre vás ako súčasť vašich služieb The Software hostuje, sú dostupné pre kohokoľvek, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré v týchto oblastiach zverejníte. Okrem toho, webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené s The Software. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach a odporúča sa, aby ste si prečítali stanovisko o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepričakovano in v skladu z veljavnimi zakoni programska oprema v celoti sodeluje s state, lokalnimi in zveznimi uradniki pri katerem koli preiskavi v zvezi s katero koli vsebino (vključno s osebnimi ali zasebnimi elektronskimi komunikacijami, poslanimi programski opremi) ali domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi katerega koli uporabnika storitve in ukrepa, da zaščiti svoje lastniške pravice. V omejenem obsegu za dosego takšnega sodelovanja in ukrepov in v skladu z veljavnimi zakoni bo morda potrebno razkriti osebno prepoznavne podatke. Poleg tega se lahko programska oprema odloči spremljati področja komunikacije katere koli vrste, da bi zadostila katerim koli zakonom, predpisom ali zahtevi vlade; če je takšna razkritja potrebna ali primerna za delovanje programske opreme ali za zaščito pravic ali premoženja programske opreme ali drugih. V povezavi s potencialno prodajo ali prenosom katerega koli interesa v programski opremi in programski opremi ter drugih spletnih mest, ki jih ima podjetje, programska oprema si pridržuje pravico, da proda ali prenese vaše podatke (vključno, vendar ne omejeno na ime, informacije o naslovu in druge informacije, ki ste jih posredovali programski opremi) tretji osebi, ki se osredotoča na poslovanje s komunikacijskimi izdelki ali storitvami; strinja se, da bo nasledila programsko opremo za vzdrževanje in zaščito podatkov, ki jih je zbrala in vzdrževala programska oprema; in se strinja z obveznostmi te izjave o politiki.