Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie za pomocą odnośnika w stopce każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe w Sieci, należących i obsługiwanych przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji i sposobach ich wykorzystywania. Polityka ta może ulec zmianie w miarę upływu czasu, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających jego witryn internetowych jedynie wtedy, gdy takowe informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na nasze usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, podają informacje zawarte w swoim CV na potrzeby okazji zatrudnienia lub przesyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania informacji takich jak w przypadku dokonywania zakupów, korzystania z karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesłania swojego CV lub zapytania o określone rodzaje informacji. Gdy przekazujesz dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, będą one wykorzystane w celu zrealizowania Twojej specyficznej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz lub nie, aby Oprogramowanie użyło tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. W przypadku braku jakichkolwiek instrukcji ze strony Ciebie, Oprogramowanie może użyć informacji, które nam podasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez grupę firm The Software, autoryzowanych agentów Oprogramowania The Software oraz dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie The Software utrzymuje relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako “schemat na szybkie wzbogacenie się” i nie powinieneś tego również tak postrzegać.

B. Informacje o charakterze ogólnym (niepowiązane z identyfikacją osobową):

Generalnie, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia zapotrzebowania na obsługę klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym “cookies” (technologii umożliwiającej dostarczanie odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie, gdy otrzymasz cookie, i je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana w oprogramowaniu, serwer, tablice ogłoszeniowe, forum, strony innych firm:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, które oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może ochronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają odnośniki do witryn należących do osób trzecich niezwiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może ochronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca sprawdzenie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z państwowymi, lokalnymi i federalnymi urzędnikami w każdym śledztwie dotyczącym treści (w tym prywatnych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań dowolnego użytkownika usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw do własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i podjęcia takich działań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych identyfikujących użytkownika. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia jakiegokolwiek prawa, regulacji lub żądania rządu, jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie dla działania Oprogramowania, lub do ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowania oraz innych witryn należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji, które podałeś Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na wymagania niniejszego oświadczenia polityki.