Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden onderaan elke e-mail.

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft melding van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers van sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en beheerd worden door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft melding van onze informatieverzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten kopen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor vacatures of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw curriculum vitae indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan The Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat The Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. The Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw diensten van The Software. Zonder enige instructie van u kan The Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de bedrijvenfamilie van The Software, door door The Software geautoriseerde agenten en door andere goederen- en dienstverleners waarmee The Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij beweeren dit niet als een ‘word snel rijk schema’, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een prikbord, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en beveelt aan dat u de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt, bekijkt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met toepasselijke wetten, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met toepasselijke wetten, kan de Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de gebieden van communicatie van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de Software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een deel van haar belang in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die gespecialiseerd is in communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de Software te worden met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de Software wordt verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.