Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er redegjort for i Avtalen angående din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den fullstendige og eneste avtalen mellom deg og programvaren angående din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, fremstillinger, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikt varsel til deg. Den siste Avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved at du fortsetter å bruke nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved til å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i Avtalen, som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante kjøpsordreskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsprodusenter eller distributører av slike varer. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukerkunder. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke vil være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotering av premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å oppgi riktig og nøyaktig informasjon i forbindelse med registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for sjansen til å vinne de promoterte premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi korrekte, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata hvor det blir avgjort, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du har brutt noen deler av avtalen, og/eller (ii) de konkurranseregistreringsdataene du oppga, er ufullstendige, bedragerske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene, etter eget skjønn.

LISENSGODKJENNING

Som bruker av nettsiden får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i et informasjonshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens ordentlige funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som medfører en urimelig eller overdreven belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Du har ikke lov til å kopiere, redistribuere, publisere eller selge noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for utvinning av data for å opprette eller samle, direkte eller indirekte, en samling, sammensetning, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Innleggingen av informasjon eller materiale på nettsiden, eller av TheSoftware gjennom tjenestene, innebærer ikke fraskrivelse av noen rett til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene tilhører sine respektive eiere. Bruken av et hvilket som helst varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra rettighetshaveren er strengt forbudt.

HYPERKOBLING TIL NETTSIDEN, SAMARBEID OM MERKEVARE, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSIDEN FORBUDT

Med mindre TheSoftware uttrykkelig har gitt tillatelse, kan ingen hyperkoble nettsiden eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale) til sin egen nettside eller nettsted av en hvilken som helst grunn. Videre er “framing” av nettsiden og/eller referering til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettsiden i noen form for kommersiell eller ikke-kommersiell media uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du godtar spesifikt å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte slik innhold eller aktivitet. Du erklærer herved at du er ansvarlig for eventuelle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for ødeleggende datavirus, herunder, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSTATNING

Du godtar å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere, skadesløs mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremmet av en tredjepart på grunn av eller i forbindelse med: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) brudd på avtalen din; og/eller (c) krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse personene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egen vegne.

TREDJE PARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Ettersom TheSoftware har ingen kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godtar ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLER / BESØKENDE-INFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og / eller materiale du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt personvernreglene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruken din av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du har gitt oss, i samsvar med vilkårene i personvernreglene våre. Hvis du vil se personvernreglene våre, kan du klikke her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig om de er TheSoftware-kunder eller ikke, å skade, ødelegge, forfalske, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivil lovbrudd. TheSoftware vil aktivt forfølge ethvert og alle rettslige løsninger i denne sammenhengen mot enkeltpersoner eller enheter som er involvert, i den grad loven tillater det og rettferdighet krever.