Personvernerklæring

Ved å klikke på “Fortsett” gir du oss tillatelse til å sende deg e-postmeldinger om våre tilbud. Hvis du velger å ikke motta flere e-postmeldinger, kan du alltid velge bort ved å trykke på lenken nederst i hver e-postmelding.

Programvaren respekterer personvernet til hver enkelt som besøker våre nettsteder. Denne personvernerklæringen gir beskjed om standardene og vilkårene under hvilke Programvaren beskytter personvernet til informasjon levert av besøkende på nettsteder på verdensveven som eies og drives av Programvaren, inkludert Programvaren og Programvaren. Denne personvernerklæringen gir beskjed om våre praksiser for informasjonssamling og hvordan informasjonen din kan bli brukt. Denne policyen kan endres fra tid til annen, så vennligst sjekk tilbake med jevne mellomrom for å gjennomgå denne informasjonen.

A. Personlig identifiserbar informasjon:

Programvaren mottar vanligvis spesifikk informasjon om sine nettsidebesøkende bare når slik informasjon gis frivillig, for eksempel når våre besøkende ber om informasjon, kjøper eller melder seg på tjenester, åpner en kundestøtteforespørsel, gir informasjon om CV for ansettelsesmuligheter, eller sender oss e-post. Selvfølgelig krever noen av disse aktivitetene at du gir oss informasjon, for eksempel når du foretar et kjøp, bruker et kredittkort for å betale for tjenester, sender inn CVen din eller ber om visse typer informasjon. Når du gir personlig identifiserbar informasjon til Programvaren gjennom en av våre nettsider, vil den bli brukt til å oppfylle din spesifikke forespørsel. I de fleste tilfeller vil du få muligheten til å velge om du ønsker at Programvaren skal bruke denne informasjonen til ytterligere formål eller ikke. Programvaren forbeholder seg retten til å sende deg meldinger og annen viktig informasjon om dine Programvare-tjenester etter eget skjønn. Uten instruksjoner fra deg kan Programvaren bruke informasjonen du gir til å informere deg om ytterligere tjenester og produkter som tilbys av Programvaren familie av selskaper, Programvarens godkjente agenter, og andre leverandører av varer og tjenester som har et forhold til Programvaren og hvis tilbud kan være av interesse for deg.

Eksempler i disse materialene skal ikke tas som et løfte eller garanti for inntjening. Inntjeningspotensialet er helt avhengig av personen som bruker vårt produkt, ideer, teknikker og den innsatsen som blir lagt ned. Vi hevder ikke at dette er et “bli rik-raskt skjema”, og du bør heller ikke se på det som slik.

B. Ikke-personlig identifiserbar (generisk) informasjon:

Generelt samler programvaren noen generiske opplysninger automatisk. Generisk informasjon avslører ikke identiteten til besøkende. Dette omfatter vanligvis informasjon om Internett-adressen som er tildelt datamaskinen din, antall og frekvens av besøkende, og nettstedene til programvaren som er besøkt. Programvaren samler denne informasjonen for begrenset formål med å fastslå behovene til kundeservice og nettstedet. Vi oppnår dette ved å bruke visse teknologier, inkludert “cookies” (en teknologi som kan brukes til å gi besøkende skreddersydd informasjon om programvarens tjenester). Programvaren kombinerer ikke informasjon samlet inn på denne måten med noen personlig identifiserbar informasjon. Du kan konfigurere nettleseren din til å varsle deg når du mottar en cookie, og du kan avvise det.

C. Din programvare som vert nettside, server, oppslagstavler, forum, tredjepartsnettsteder:

Informasjon som du deler offentlig, inkludert på oppslagstavler, chat-rom eller nettsider som The Software kan tilby som del av tjenestene dine, er tilgjengelig for alle som besøker disse områdene. The Software kan ikke beskytte informasjonen du deler på disse stedene. I tillegg inneholder The Software-nettsteder lenker til nettsteder som tilhører tredjeparter som ikke er tilknyttet The Software. The Software kan ikke beskytte informasjonen du eventuelt deler på disse nettstedene og anbefaler at du gjennomgår personvernerklæringene til disse nettstedene du besøker.

D. Unntak og begrensninger:

Utenfor det foregående, og i samsvar med gjeldende lover, samarbeider programvaren fullt ut med statlige, lokale og føderale myndigheter i ethvert etterforskningssammenheng knyttet til innhold (inkludert personlige eller private elektroniske kommunikasjoner som er sendt til programvaren) eller påståtte ulovlige aktiviteter utført av hvilken som helst bruker av tjenesten, og tar rimelige forholdsregler for å beskytte sine egenrettigheter. For begrensede formål med å oppnå et slikt samarbeid og tiltak, og i samsvar med gjeldende lover, kan det være nødvendig for programvaren å offentliggjøre personlig identifiserbar informasjon. I tillegg kan programvaren velge å overvåke kommunikasjonsområder av enhver art for å oppfylle ethvert lov-, forskrifts- eller myndighetskrav; hvis en slik offentliggjøring er nødvendig eller hensiktsmessig for å drive programvaren; eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til programvaren eller andre. I forbindelse med potensiell salg eller overføring av noen av dens interesser i programvaren og programvaren og andre nettsteder som eies av selskapet, forbeholder programvaren seg retten til å selge eller overføre informasjonen din (inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresseinformasjon og annen informasjon du har gitt til programvaren) til en tredjepart som fokuserer sitt virke på kommunikasjonsprodukter eller -tjenester; som samtykker til å være programvarens rettsetterfølger med tanke på vedlikehold og beskyttelse av informasjonen som er samlet inn og vedlikeholdt av programvaren; og som godtar forpliktelsene i denne retningslinjen.