Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i Aftalen, med hensyn til din brug af websiden. Aftalen udgør den eneste og fuldstændige aftale mellem dig og The Software med hensyn til din brug af websiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til websiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på websiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger websiden. Ved fortsat brug af websiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du få adgang til eller forsøge at få adgang til visse produkter og/eller tjenester på hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at få adgang til produkter og/eller tjenester på hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ethvert krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionale præmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage og have chancen for at vinde de promotionale præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i konkurrencens registreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrenceregistreringsdata, hvor det bestemmes, i TheSoftware’s eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrenceregistreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, falske, kopierede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre registreringsdatakriterierne efter eget skøn.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materialer i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i nogen informationsindvindingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klon, leje, udleje, sælge, ændre, dekompilere, demontere, omvendt-ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig enhver ret, der ikke udtrykkeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge noget apparat, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester kan ikke overdrages.

EJENDOMSRET

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af en del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indsamling af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af information eller materiale på hjemmesiden eller gennem tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en fravigelse af nogen rettighed til sådanne informationer og/eller materialer. TheSoftware-navnet og -logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker ejendom af TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​ethvert varemærke uden den anvendelige ejers skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTED FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres websted eller websted til nogen som helst grund. Endvidere er det strengt forbudt at ”frame” webstedet og/eller referere til den ensartede ressourceindikator (”URL”) af webstedet i kommerciel eller ikke-kommerciel medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erklærer hermed, at du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette ethvert dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte dataprogrammer, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medvaremærker og/eller andre partnere, skadesløse fra enhver form for krav, udgifter (inklusive rimelige advokatgebyrer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte blive fremsat af tredjepart som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller enheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenshavere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse individer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer, der findes eller er tilgængelige på sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for nogen skader og/eller tab, der opstår herfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDES INFORMATION

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, du giver, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Ethvert forsøg fra enkeltpersoner, uanset om vedkommende er kunde hos TheSoftware eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere med, hærværke og/eller på anden måde forstyrre driften af websiden, udgør overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil omhyggeligt forfølge alle relevante retsmidler mod enhver overtrædende person eller enhed til fuldest muligt omfang i henhold til loven og retfærdighed.