Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete souhlas s tím, že vám budeme zasílat e-maily ohledně našich nabídek. Pokud se rozhodnete nepřijímat další e-maily, kdykoli se můžete odhlásit na konci každého e-mailu.

Software odpovídá soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o normách a podmínkách, na základě kterých Software chrání osobní údaje poskytnuté návštěvníky webových stránek vlastněných a provozovaných Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o našich postupech při sběru informací a o způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte, abyste si tuto informaci přečetli.

A. Osobně-identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o svých návštěvnících webu pouze tehdy, když takové informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se zapisují na služby, otevírají dotazníkovou podporu pro zákazníky, poskytují informace o životopisu pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k platbě za služby, odeslání životopisu nebo požadavku na určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwarem prostřednictvím jednoho z našich webů, budou použity k splnění vašeho konkrétního požadavku. Většinou budete mít možnost vybrat si, zda chcete nebo nechcete, aby Software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo poslat vám bulletin a další důležité informace týkající se vašich služeb Softwaru. Pokud nedostane od vás žádné pokyny, Software může použít informace, které poskytujete, aby vás informoval o dalších službách a produktech nabízených softwarovou skupinou společností, pověřenými agenturami Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nemají být brány jako slib nebo záruka výdělku. Výdělečný potenciál závisí zcela na osobě používající náš produkt, nápady, techniky a nasazené úsilí. Nepředkládáme to jako ‘schéma zbohatnutí’, ani byste to neměli vnímat jako takové.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé generické informace. Generické informace nesdělují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Software. Software shromažďuje tyto informace za účelem určení podpory zákazníka a potřeb webových stránek. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, kterou lze použít k poskytování návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Software). Software nespojuje informace shromážděné tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdržíte soubor cookie, a můžete jej odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fóra, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně libovolného nástěnného fóra, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást vašich služeb Software, jsou k dispozici každému, kdo navštíví tento prostor. Software nemůže chránit žádné informace, které v těchto místech zveřejníte. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které jsou nezávislé na Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těch stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nesměli se toho vzdát a v souladu s platnými zákony plně spolupracuje Software s místními, státními a federálními úředníky v souvislosti s jakýmkoli vyšetřováním týkajícím se obsahu (včetně osobní nebo soukromé elektronické komunikace přenášené Softwarem) nebo údajně nezákonných aktivit jakéhokoli uživatele Služby a přijímá přiměřená opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem uskutečňování této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být od Softwaru vyžadováno, aby poskytoval osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit sledování oblastí komunikace v jakékoli podobě, aby splnil jakýkoli zákon, předpis nebo žádost vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k provozování Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakékoli části svého podílu v Softwaru a Softwaru a dalších stránkách vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresu nebo jiné informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí se stáním nástupcem Softwaru s ohledem na údržbu a ochranu informací shromážděných a uchovávaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.