Политика за поверителност

Чрез щракване върху „Продължи“, вие ни предоставяте разрешение да ви изпращаме имейли за нашите оферти. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време чрез линка в долната част на всеки имейл.

Софтуерът отчита поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност осигурява осведомяване за стандартите и условията, при които софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в Световната мрежа, които са притежание и управление на софтуера, включително софтуерът и софтуерът. Тази изява за поверителност осигурява осведомяване за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да се използва. Тази политика може да бъде променяна от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

А. Лична Идентификационна Информация:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за обслужване на клиентския силикон или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при покупка, използване на кредитна карта за плащане на услуги, изпращане на автобиография за възможности за служители или поискване на определени видове информация. Когато предоставите самоличностно идентифицируема информация на Software чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое субективно усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуерът. Без инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Software, упълномощени агенти на Software и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито оферти може да ви бъдат интересни.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалба. Възможността за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашите продукти, идеи, техники и полаганият труд. Не представяме това като „схема за богатство“, и така не бива да го възприемате.

Б. Неперсонализирана (обща) информация:

Като цяло, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за Интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите, както и посетените от Софтуера сайтове. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. За тази цел използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да предостави на посетителя персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с каквато и да било лично идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведоми, когато получите „бисквитка“, и да я откажете.

C. Вашият софтуерен хостинг, уебсайт, сървър, информационни табла, форум, сайтове на трети лица:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, които софтуерът може да предостави за вас като част от услугите на софтуера, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да защити никаква информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на софтуера съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, несвързани със софтуера. Софтуерът не може да защити никаква информация, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

С неотрицателното изложено по-горе и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местни и федералните органи във всяко разследване, свързано със съдържанието (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на Службата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели на изпълнение на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът може да бъде задължен да разкрие лична идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да избере да наблюдава областите на всякакъв вид комуникации, за да удовлетвори всякакъв закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Софтуера; или за да защити правата или имуществото на Софтуера или другите. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите интереси в Софтуера и Софтуера и други сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото си да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само, име, адресна информация и друга информация, която сте предоставили на Софтуера) на трета страна, която се концентрира върху комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде приемникът на Софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера; и се съгласява със задълженията на настоящото изявление.