Privacybeleid

Door te klikken op ‘Doorgaan’, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus kijk regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenserviceonderzoek openen, resumé-informatie verstrekken voor werkgelegenheidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw resumé indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van De Software te sturen. Zonder instructies van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de familie van bedrijven van De Software, geautoriseerde agenten van De Software, en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij beweren dit niet als een ‘snelrijk worden-schema’, en dat moet u ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat algemene informatie. Algemene informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice- en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt dit weigeren.

C. Uw De gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op eventuele prikborden, chatrooms of websites die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites van derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en beveelt aan dat u de privacybeleidsverklaringen van die sites die u bezoekt doorneemt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die aan de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van welke gebruiker van de dienst dan ook, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het bereiken van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten kan het nodig zijn voor de software om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsdocument.