Voorwaardes

OMVANG EN WIJZIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in met die voorwaardes en bepalings wat in die Ooreenkoms uiteengesit is wat betref u gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die enigste en volledige ooreenkoms tussen u en Die Program met betrekking tot u gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of huidige ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf. Ons mag die Ooreenkoms te eniger tyd na eie keuse wysig sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word en u behoort die Ooreenkoms voor die gebruik van die webwerf deur te lees. Deur voortdurende gebruik van die webwerf en/of dienste stem u hiermee in om aan al die voorwaardes en bepalings in die Ooreenkoms wat op daardie tydstip van krag is, te voldoen. U behoort derhalwe gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge te kontroleer.

VEREISTES

Die Webtuiste en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat onder die toepaslike wet in regsverbindende kontrakte kan ingaan. Die Webtuiste en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue jonger as agtien (18) jaar nie. As jy jonger as agtien (18) jaar oud is, het jy nie toestemming om die Webtuiste en/of Dienste te gebruik en/of toegang daartoe te verkry nie.

BESKRYSING VAN DIE DIENSTE

Verkoperdienste

Deur die toepaslike aankoopvorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sodanige items voorsien word. Die sagteware verteenwoordig nie of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteware geensins verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry, of vir enige dispuut met die verkoper, verspreider en eindgebruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

KONTESTE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosiepryse en ander toekennings via Konteste. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike Contest-registrasievorm, en deur in te stem met die amptelike kontrakreëls wat van toepassing is op elke wedstryd, kan jy deelneem om ‘n kans te staan om die promosiepryse te wen wat deur elke wedstryd aangebied word. Om in die Konteste op die webwerf te kom, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem in om ware, akkurate, huidige en volledige Kontestregeringsdata te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Kontestregeringsdata te verwerp waar dit bepaal word, na die uitsluitlike goeddunke van TheSoftware, dat: (i) jy in skending is van enige gedeelte van die Ooreenkoms; en / of (ii) die Kontestregeringsdata wat jy verskaf het, onvolledig, frauduleus, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd die registreerdatakriteria verander, na sy uitsluitlike goeddunke.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om toegang te verkry tot en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware mag hierdie lisensie te eniger tyd om enige rede beëindig. U mag die webwerf en inhoud slegs op een rekenaar vir u eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingsopvraagsisteem, elektronies of meganies, geïntegreer word nie. U mag die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan nie gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompilering, dessembleer, omgekeerde ingenieur, of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen is nie. U mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik of probeer om die behoorlike werking van die webwerf te verhinder nie. U mag geen optrede onderneem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. U reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander aangeleenthede wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, is beskerm volgens toepaslike kopiereg, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte). Die kopieer, verspreiding, publikasie of verkoop deur jou van enige gedeelte van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Sistematiese ontginning van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skandering of data-ontrekking om ‘n kolleksie, samestelling, databasis of gids te skep sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verwerf nie eiendomsregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste besigtig word nie. Die plaas van inligting of materiaal op die webwerf, of deur die dienste, deur TheSoftware vorm nie ‘n afstanddoening van enige reg in of tot sodanige inligting en/of materiale nie. Die TheSoftware-naam en -logo, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf voorkom of deur die dienste heen, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

KOPPELING NAAR DIE WEBWERF, KO-BRANDERING, ‘FRAMING’ EN/OF VERWYS NA DIE WEBWERF WORD VERBODEN

Tensy uitdruklik gemagtig deur TheSoftware, mag niemand die Webwerf koppel nie, of gedeeltes daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logotipes, handelsmerke, handelsnaam of outeursregtelike materiaal), na hul webwerf of webterrein skakel vir enige rede nie. Verder is dit streng verbode om die Webwerf te ‘frame’ en/of die Uniforme Hulpbronlokator (‘URL’) van die Webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media te verwys sonder die voorafgaande, uitdruklike, skriftelike toestemming van TheSoftware. U stem uitdruklik daarmee in om saam te werk met die Webwerf om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te staak, soos van toepassing. U erken hiermee dat u aanspreeklik sal wees vir enige skade wat daarmee gepaard gaan.

REDIGERING, UITWISSING EN VERANDERING

Ons behou die reg voor om na ons eie goeddunke enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te redigeer en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

VERGOEDING

U gaan ermee akkoord om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en affiliasies, en elk van hul onderskeie lede, offisiere, direkteure, werknemers, agente, mede-branders en/of ander vennote, skadeloos te stel teen enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureurkoste), skadevergoeding, gedinge, koste, eise en/of vonnisse te make deur enige derde party weens of voortspruitend uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of toetreding tot enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) u skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is vir die voordeel van die TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of affiliasies, en elk van die betrokke offisiere, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en/of prokureurs. Elk van hierdie individue en entiteite behou die reg om hierdie bepalings direk teen u namens homself af te dwing en toe te pas.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die webwerf mag skakels na en/of na u verwys na ander internetwebwerwe en/ of hulpbronne, insluitend maar nie beperk tot dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word. Aangesien die sagteware geen beheer het oor sulke derdeparty-webwerwe en/of hulpbronne nie, erken en aanvaar u hiermee dat die sagteware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdeparty-webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder ondersteun die sagteware nie en is dit nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar vanaf sulke derdeparty-webwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit voortspruit nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, registrasiedata en/of materiaal wat jy deur die webwerf indien of mee geassosieer is, is onderworpe aan ons privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat jy verskaf, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons privaatheidsbeleid. Klik hier om ons privaatheidsbeleid te lees.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-klant of nie, om die webwerf se werking te beskadig, vernietig, verander, vandaliseer en/of andersins te versteur, is ‘n skending van kriminele en siviele reg, en TheSoftware sal ten volle en bondig alle regsmiddels in hierdie verband najaag teen enige oortredende individu of entiteit in die mate wat toelaatbaar is volgens die wet en billikheid.